Uppfödning i

hemmiljö

Dansk/Svensk

Gårdshund

Tfn.nummer hem: 040-483093