Börringe Kyrkoväg

Börringe Kyrkoväg 16

Viktiga Byggnader Längs Börringe Kyrkoväg

Börringe Kyrkoväg 22

Börringe Kyrkoväg 23

Börringe Kyrkoväg 27

Börringe Kyrkoväg 35

Börringe Kyrkoväg 36

Börringe Kyrkoväg 46

Börringe Kyrkoväg 54

Börringe Kyrkoväg Sockenstugan

Börringe Kyrkoväg  Kyrkan

Börringe Kyrkoväg  (Fattighuset)

Börringe Kyrkoväg

Börringe Kyrkoväg

Snickeriet Gallerian

Börringe Kyrkoväg

69

Börringe Kyrkoväg

71

Börringe Kyrkoväg 72

Förr

Börringe Kyrkoväg 73

Börringe Kyrkoväg 74

Börringe Kyrkoväg 75

Börringe Kyrkoväg 76

Nu

Hus 1 från vänster Börringe Kyrkoväg 76 Gamla Smedjan

Hus 2 från vänster Börringe Kyrkoväg 74

Hus 3 och 4 är rivna och ersatta av Börringe Kyrkoväg 72