I-kullen

I-Kullen

födda 20010915

Fader:

Keans Emilio

(Igor)

Happy med:

Igor, Isabell, Isadora, Irma

Moder:

Haritzas Happy

Isadora

(Isa)

som vuxen