K-kullen

K - kullen

född: 020305

Fader:

Rippåsens Dacke

Moder:

Haritzas Hanna