M-kullen

M - kullen

född: 030322

Fader:

Rippåsens Dacke

Moder:

Haritzas Happy

Haritzas Morris