T-kullen

T-KULLEN

Född 060418

Fader:

Adens Mulliga Malte Mandelkubb

Fader:

Adens Mulliga Malte Mandelkubb

Moder:

Haritzas Jill

Valparna ganska nyfödda.

ca: 10 timmar gamla.

4 dagar

.

Valparna ca: 3 veckor

Valparna har nu blivit 7 veckor gamla

Tindra

Tuffe Nuffe

Tarzan

Trött Jill vilar ut

Tosca februari 2008

Tingeling

Tosca